Ampisul 1.5g


برای بزرگنمای تصاویر روی آن کلیک کنید

آمپی سول (ویال)

پودر استریل جهت تهیه محلول تزریقی

برای تزریق عضلانی ،وریدی و انفوزیون وریدی

1.راهنمائی های عمومی جهت مصرف صحیح دارو:

- افراد آلرژیک به یکی از انواع پنی سیلین ها می توانند به سایر پنی سیلین ها نیز حساس باشند.

- افراد آلرژیک به سفالوسپورین ها ممکن است به آمپی سول نیز آلرژیک باشند.

فواصل زمانی تزریق را که توسط پزشک معین شده است دقیقا مراعات نموده و دوره درمان را کامل کنید.

درصورت داشتن سابقه بروز واکنش های آلرژیک نسبت به پنی سیلین

ها پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید. . .

- در برخی بیماران، استفاده از آمپی سول ممکن است سبب بروز اسهال گردد.در صورت بروز اسهال شدید از خوردن داروهای ضد اسهال خودداری نموده و با پزشک معالج مشورت نمایید.در صورت بروز اسهال خفیف ، می توان از دارو های محتوی کائولین یا آتا پولژیت استفاده کرد.از مصرف سایر داروهای ضد اسهال خودداری کنید.در صورت تداوم اسهال خفیف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- از مخلوط کردن آمپی سول و آمینوگلیکوزیدها (مثلاًجنتامایسین) به منظور تزریق وریدی خودداری کنید.

2.مصرف در بارداری و شیردهی:

سود و زیان ناشی از تجویز آمپی سول در دوران بارداری و شیردهی بایستی توسط پزشک ارزیابی شود.

3.هشدارها:

در صورت بروز هر گونه واکنش آلرژیک تزریق دارو را متوقف و با پزشک معالج مشورت کنید.

در صورت داشتن ناراحتیهای پوستی مثل خارش،ادم،کهیر یا جوش در مصرف قبلی آنتی بیوتیکها پزشک خود را مطلع کنید.

در صورت داشتن ناراحتی کلیه پزشک خود را مطلع کنید.

اگر رژیم کم نمک یا بی نمک دارید به پزشک خود اطلاع دهید

4.مقدار و نحوه مصرف:

مقدار دارو برای هر بیمار را پزشک معین می کند.

در افراد مبتلا به نارسائی کلیوی دوز دارو باید تنظیم شود.

بزرگسالان:

دوز معمول آمپی سول در عفونتهای باکتریایی 5/1 تا 3 گرم بصورت داخل عضلانی یا داخل وریدی هر 6 ساعت می باشد.در عفونتهای گنوره ایی 5/1 گرم بصورت تک دوز داخل عضلانی همراه با 1 گرم پروبنسید خوراکی مصرف می شود.

حداکثر دوز روزانه آمپی سول4 گرم سولباکتام می باشد. USP DI, 2004, P:2266

کودکان :

در کودکان کمتر از یک سال بی ضرر بودنا ین دارو هنوز اثبات نشده است.

کو دکان 1 تا 12 سال:

دوز معمول مشخص نمی باشد ولی بصور ت دوز های 200 تا 400 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن آمپی سیلین و100 تا 200

میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن سولباکتام در روز در دوز های منقسم استفاده شده است.

USPDI, 2004, P:2266

تزریق عضلانی:

محتویات ویالهای 5/1گرمی را در 2/3 میلی لیترو 3 گرمی را در 4/6 میلی لیتر آب مقطر استریل تزریقی یا محلول 5/0% یا2% لیدوکائین هیدروکلراید (بدون اپی نفرین) حل نموده و بطور عمیق تزریق نمائید.

تزریق مستقیم وریدی:

محتویات ویالهای 5/1گرمی را در 2/3میلی لیتر و 3 گرمی را در 4/6 میلی لیتر آب مقطر استریل تزریقی حل نموده و محلولهای بدست آمده را به آرامی در مدت 10 تا 15 دقیقه تزریق نمایید.

انفوزیون وریدی:

محتویات ویالهای 5/1گرمی را در 2/3میلی لیتر و 3 گرمی را در 4/6 میلی لیتر آب مقطر استریل تزریقی حل نموده و محلولهای بدست آمده را بلا فاصله در 50 یا 100 میلی لیتر آب مقطر استریل تزریقی ،محلول سدیم کلراید 9/0 درصد تزریقی ، محلول دکستروز 5 درصد تزریقی، محلول 5 درصد دکستروزدر 4/0 درصد کلرور سدیم تزریقی و یا محلول رینگر لاکتات تزریقی رقیق نمو ده و در مدت 15 تا 30 دقیقه انفوزیون نمایید.

USP DI , 2004 , P:2266

5-عوارض جانبی:

هر دارو به موازات ایجاد اثرات درمانی مورد نظر، ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک معالج مشورت نمائید.

آمپی سول معمولاً بخوبی تحمل میشود. در مطالعات بالینی علائمی نظیر درد و حساس شدن یا فلبیت در محل تزریق مشاهده شده است. بثورات پوستی و در موارد کمتر خارش و تب نیز مشاهده می شود. عوارض خونی نظیر ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوز،لوکوپنی، کم خونی همولیتیک، نوتروپنی، لنفوسیتوپنی،ترومبوسیتوپنی و طولانی تر شدن زمان پروترومبین ممکنست بروز نماید.عوارض گوارشی عمدتاً شامل اسهال و در موارد اندک تهوع، استفراغ، افزایش آنزیمهای کبدی، هیپربیلی روبینمی و هپاتیت کلستاتیک است. کولیت پسودوممبران نیز بندرت ممکنست دیده شود.

6.مسمومیت:

در صورت تزریق اتفاقی مقادیر بالاتر از دوز تجویز شده ، بیمار را به مراکز درمان مسمومیت ها یا به بیمارستان انتقال دهید.

7.شرایط نگهداری:

در دمای زیر 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. اگر تاریخ انقضاء دارو سپری شده باشد از تزریق آن خودداری کنید.

محلولهای آماده برای تزریق عضلانی و تزریق مستقیم وریدی را می توان بمدت یک ساعت نگهداری کرد.پایداری محلول های آماده برای انفو زیون، بسته به نوع مایع انفوزیون و غلظت دارو در این مایع متغیر بوده و معمولا محلول های تهیه شده با آب استریل تزریقی و کلرور سدیم ایزو تونیک تزریقی پایدارتر از بقیه و محلول های تهیه شده بادکستروز 5 درصد ناپایدارتر از بقیه می باشند.

USP DI, 2004, P:2266

ویالهای آمپی سول 5/1 گرم و3 گرم می باشند.