ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ آزمایشگاههای کنترل کیفی

الهام خسروی

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ آزمایشگاههای کنترل کیفی

دکتر الهام خسروی متولد 1369 فارغ‌التحصیل دکترای عمومی داروسازی در سال 1393 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با عنوان پایان نامه تهیه و ارزیابی برون تن فیلم مخاط چسب سلژیلین، از سال 1394 طرح نیروی انسانی خود را در بیمارستان امام خمینی اسکو با عنوان مسئول داروخانه سرپایی و بستری بیمارستان آغاز نمودند.بعد از اتمام طرح از سال 1396 بعنوان کارشناس ارشد آزمایشگاههای کنترل کیفیت همکاری خود را با داروسازی دانا آغاز نموده و به جهت شایستگیهای موجود در ایشان از سال 96 به سمت مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفی برگزیده شدند. نظارت بر انجام به موقع و صحیح آزمایش ها، کنترل کیفیت فرآیندهای تولیدی و فرآیندهای انبارش و نمونه برداری مواد اولیه و محصولات ، نظارت بر کالیبراسیون ، احراز کیفیت و تعمیرات پیشگیرانه در تجهیزات آزمایشگاهی ، نظارت بر پایش و اندازه گیری استاندارهای مواد اولیه، اقلام بسته بندی و محصول نهایی و مطابقت آنها با استانداردهای مرتبط و به روز رسانی فرآیندهای آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای GLP از جمله مسئولیتهای ایشان می باشد.