خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

شرکت داروسازی دانا به عنوان تولیدکننده انواع دارو و مواد اولیه داروئی درجهت ایفای رسالت خود و کسب رضایت ذینفعان موارد ذیل را در خط مشی خود جهت استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) براساس استانداردهای بین المللی شامل:

ISO9001:2008 , ISO14001:2004 , OHSAS18001:2007 , ISO 10002:2004ISO 10013:2001

مدنظر قرارداده است و با تلاش مستمر در جهت تحقق آنها ودستیابی به اهداف تعریف شده قدم بر می دارد:

  1. تلاش مستمر و همه جانبه در جهت دستیابی به بهبود مداوم کیفیت محصولات ،فعالیت ها وخدمات سازمان به منظور جلب رضایت مشتریان داخلی وخارجی ازطریق شناسایی و رعایت قوانین ملی و بین المللی
  2. فراهم نمودن محیط کاری با نشاط و ایمن برای کارکنان شرکت جهت انجام کارهای گروهی و بالابردن دانش فنی، ایجاد انگیزه مشارکت و بهبود بهره وری در راستای دست یابی به اهداف کیفی ،ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی
  3. ایجاد سود پایدار برای شرکت در جهت حصول اهداف کمی با حفظ کیفیت محصولات .
  4. اتخاذ روشهای پیشگیرانه، کنترل و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی و بهداشتی از طریق شناسایی و رعایت کلیه قوانین ملی و بین المللی در زمینه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
  5. اتخاذ روشهای مناسب در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی

ضروری است کلیه مدیران شرکت ،خط مشی تدوین شده را به اطلاع کلیه همکاران واحد تحت پوشش خود رسانیده و در دسترس تمام کارکنان ،پیمانکاران وسایر گروههای ذینفع قراردهند ودر چهارچوب خط مشی تعریف شده نسبت به تعیین اهداف مورد نیاز وهمچنین تعیین راههای عملی جهت تحقق آنها اقدام نماید .

مدیر عامل

مهندس احمد خارزی