مدیر بازاریابی و فروش

نام و نام خانوادگی:

مهدی فروتن یزدیان

تحصیلات:

دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی یزد

سابقه فعالیت:

یازده  سال

سوابق کاری:

•رییس گروه محصولات  و رییس فروش در واحد بازاریابی و فروش شرکت داروسازی اکسر از سال 1383 لغایت 1391

•مدیر بازاریابی شرکت داروسازی دانا در سال 1391