هیئت مدیره و تشکیلات سازمانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی:  احمد خارزی سوابق تحصیلی: مدرک مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران سوابق شغلی : •    فن آوری های نظامی، وزارت دفاع، تهران (1371-1365) •    مدیر ساخت و تولید •    مدیر برنامه ریزی و ... ادامه ...

معاونت مالی اداری و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : میر علی سید ... ادامه ...

  صفحه 1 از 3 | [1]  2  3  >   >>