هیئت مدیره و تشکیلات سازمانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی:  احمد خارزی سوابق تحصیلی: مدرک مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران سوابق شغلی : •    فن آوری های نظامی، وزارت دفاع، تهران (1371-1365) •    مدیر ساخت و تولید •    مدیر برنامه ریزی و ... ادامه ...

معاونت مالی اداری و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : میر علی سید ... ادامه ...

مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:   غلامرضا غلامحسینی پست سازمانی: مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت تحصیلات: دکتری تجارب: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز:    1351 -  1379 مدیرکنترل کیفیت شرکت داروسازی شهید قاضی:   ... ادامه ...

مسئول فنی و معاونت تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی: رضا جلالی میلانی تحصیلات: دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سوابق کاری: •    هیت علمی گروه فارما کولوژی دانشکده داروسازی تبریز از سال 1369 الی 1372 •    مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ... ادامه ...

مدیر تحقیقات مواد اولیه و مسئول فنی

Name: siamak Family Name: Jasouri Gender: Male Marital Status: Married Date of birth: 14 may 1972 Place of birth: Tabriz - Iran Nationality: Iranian Native language: Persian & Turkish (Azari) CURRENT POSITION: R & D Manager and head of GMP Department ... ادامه ...

  صفحه 1 از 3 | [1]  2  3  >   >>