هیئت مدیره و تشکیلات سازمانی

جانشین ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ آزمایشگاههای کنترل کیفی

یعقوب اسدی جانشین ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ آزمایشگاههای کنترل کیفی دکتر یعقوب اسدی متولد 1347 فارغ‌التحصیل دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز با بیش از 12 سال سابقه کارمدیریتی از سال 1388 همکاری خود با داروسازی دانا را آغاز نموده و به جهت استعداد و شایستگیهای موجود در ایشان از همان بدو استخدام به سمت ... ادامه ...

جانشین مسئول فنی و مدیر رگولاتوری

محمد مسعود صمدیان جانشین مسئول فنی و مدیر رگولاتوری دکتر محمد مسعود صمدیان متولد 1342 دکتر داروسازی با 14 سال سابقه کار مدیریتی از سال 1385 همکاری خود را با داروسازی دانا در پست مدیر رگولاتوری و جانشین مسئول فنی آغاز نمودند ، ایشان قبل از همکاری با داروسازی دانا سوابق ارزنده ای مرتبط ... ادامه ...

سرپرستی واحد انفورماتیک

سعید خرازیکار سرپرستی واحد انفورماتیک مهندس سعید خرازیکار متولد 1356 فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه علمی کاربردی با یک سال سابقه کار مدیریتی از سال 1376 همکاری خود با داروساز دانا را شروع و با سپری نمودن مسیر پیشرفت شغلی و بلحاظ داشتن استعداد و شایستگی لازم از ... ادامه ...

سرپرست واحد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

پونه صالح پور سرپرستی واحد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ مهندس پونه صالحپور متولد 1354 فارغ‌التحصیل فوق لیسانس شمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با بیش از یک سال سابقه کارمدیریتی از سال 1377 همکاری خود با داروسازی دانا را آغاز نموده و در طول مدت همکاری در سمتهای مختلف مرتبط با تحقیق و توسعه و ... ادامه ...

سرپرست واحدهای قطره چشمی

بهمن خسرو آبادی سرپرست واحدهای قطره چشمی مهندس بهمن خسرو آبادی متولد 1354 فارغ‌التحصیل کارشناس ارشد شیمی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف تهران با دو سال سابقه کار مدیریتی از سال 1398 همکاری خود با داروساز دانا در را شروع و همزمان به لحاظ داشتن سوابق مرتبط و استعداد و شایستگی لازم سمت ... ادامه ...

  << صفحه 4 از 5 | < 1  2  3  [4]  5    >>